يکشنبه, 4 فروردين 1398
بازدید مهندس چمن آرا شهردار چمستان از ادامه فعالیت عمرانی شهرداری
۴۱۷۴
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، مهندس چمن آرا از عملیات تعریض و شن ریزی خیابان شهید مطهری بازدید نمودند

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0