دوشنبه, 1 بهمن 1397
ادامه عملیات عمرانی
۴۲۰۱
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری، صبح روز سه شنبه 18 دیماه لکه گیری کوچه های سطح شهر آغاز گردید . به روایت تصویر کوچه شاهد 28 لسفیجان
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0