• ساعت : ۱۰:۵۴:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
  • کد خبر : ۴۲۰۱
ادامه عملیات عمرانی
به گزارش روابط عمومی شهرداری، صبح روز سه شنبه 18 دیماه لکه گیری کوچه های سطح شهر آغاز گردید . به روایت تصویر کوچه شاهد 28 لسفیجان


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0