• ساعت : ۱۰:۲۳:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 81
  • کد خبر : ۴۵۱۵
تسلیت

گفته عالم غرق ماتم در عزای جواد الاایمه        کرده زهرا ناله برپا از برای جواد الایمه

یوسف زهرا به سن نوجوانی گشته مسموم        می دهد جان در میان حجره در بسته مظلوم 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0