• ساعت : ۱۲:۴۱:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 84
  • کد خبر : ۴۵۱۶
تبریك

براوج محبت علی اوجی نیست                 در بحر بجز کرامتش موجی نیست

در کل ممالک و مذاهب به جهان               مانند علی و فاطمه زوجی نیست

سالروز نورانی ترین پیوند هستی مبارک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0