قابل توجه متقاضیان دریافت پروانه ساحتمانی

شما می توانید فرم درخواست پروانه ساختمانی را از طریق لینک زیر دانلود نموده و پیش از مراجعه به شهرداری نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.

برای دریافت فرم  اینجا کلیک کنید

 

همچنین جهت اطلاع از ضوابط ساخت و ساز در شهر چمستان می توانید به لینک زیر مراجعه نموده و پس از بارگذاری دفترچه ضوابط ساخت و ساز شهر چمستان نسبت به مطالعه آن اقدام نمایید.

دانلود دفترچه ضوابط احداث ساختمان شهر چمستان - ویرایش تیرماه 97

 

دانلود فایل و مستندات مسابقه طراجی المان ورودی شرقی چمستان - میدان غدیر

اینجا

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0