• ساعت : ۰:۲۲:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ 
  • کد خبر : ۱۹۱۵
طرح های در حال اجرا

تلاش در خدمت رساني بهتر به شهروندان

فعالیت های در دست اقدام شهرداری

1-توسعه فضای سبز در پارک کشپل

2-ساماندهی رودخانه وازرود

3-اجراء پروژه نیمه تمام بازگشایی 20 متری شورا

4-بازگشائی 24 متری شرقی

5-تأمین زمین برای غسالخانه و احداث بامشارکت بخش خصوصی

6-جمع آوری آبهای سطحی 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0