سامانه ارتباطی پژوهشگران
          
   نام :      نام خانوادگی :   
   سال تولد :       ایمیل :   
   تلفن ثابت :      شماره همراه :   
   رشته تحصیلی :        مقطع تحصیلی :   
   محل تحصیل :       محل اشتغال فعلی :   
          
  آدرس محل سکونت :   
   آدرس محل کار :  
   تلفن محل کار :  
  آیا توانایی ترجمه مقالات انگلیسی را دارید؟   
   موضوع مورد علاقه جهت همکاری :  
   عکس :  
   رزومه :  
   سایر تو ضیحات :   
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0