پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم ملاقات با شهردار
  
  فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری  تاریخ درخواست :  1402/03/13
  نام :    نام خانوادگی :  
  تلفن :    تلفن همراه :  
  کد ملی :    ایمیل :  
  منطقه :    شماره پرونده :  
  ملاقات شونده :    تاریخ درخواست ملاقات :  
  آدرس :
  
  خلاصه درخواست :
  
  1046932602
   نظر دهی شهردار :
  
Field1620
  ارسال

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0