پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گردشگری و فرهنگ و هنر
شهر چمستان  از یک سو دارای طبیعت بکر و جاذبه های طبیعی بسیاری است و از سوی دیگر به لحاظ قدمت تاریخی و قرار گرفتن در مسیر تحولات بزرگ تاریخی و اجتماعی دارای آثار باستانی منحصر به فردی است. از جمله این آثار می توان به مقبره شاه بالوی زاهد  و امامزاده سید حسین سازیک و فیل سنگی لاویج واقع در حریم شهر چمستان اشاره نمود که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0