شهرداری چمستان برگزار می کند: مسابقه طراحی المان شهری. علاقمندان می توانند فایل ها و اسناد مربوط به شرکت در مسابقه را  از طریق  لینک های 1 ، 2 و 3 دانلود کنند.


Page
 شهردار چمستان

مهندس اسحاق تونی
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0